Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Statistika
2019-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi üzrə büdcənin xərclənməsi barədə məlumat

 

  Təsdiq olunmuş illik smeta xərci Xərclənib
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi üzrə 12266664 10617835.87

 

Ali Məhkəmənin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

 

İşin növləri 2018-ci ildən keçən işlər (qalıq) 2019-ci ildə daxil olan işlər 2019-ci cəmi işlər 2019-ci ildə baxılmış işlərin yekunu 2020-cu ilə keçən işlər
Cinayət işləri 712 1889 2601 2045 556
Hərbi işlər 30 85 115 91 24
Mülki işlər 1111 8292 9403 8152 1251
İnzibati işlər 670 3290 3960 3434 526
İqtisadi işlər 60 529 589 540 49