Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Statistika
2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi üzrə büdcənin xərclənməsi barədə məlumat

 

  Təsdiq olunmuş illik smeta xərci Xərclənib
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi üzrə 8972364 8418302.55

 

Ali Məhkəmənin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

 

İşin növləri 2017-ci ildən keçən işlər (qalıq) 2018-ci ildə daxil olan işlər 2018-ci cəmi işlər 2018-ci ildə baxılmış işlərin yekunu 2019-cu ilə keçən işlər
Cinayət işləri 472 2134 2606 1893 713
Hərbi işlər 30 102 132 102 30
Mülki işlər 1158 8549 9707 8594 1113
İnzibati işlər 392 2774 3166 2497 669
İqtisadi işlər 83 476 559 499 60
 
 
2017-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi üzrə büdcənin xərclənməsi barədə məlumat

 

  Təsdiq olunmuş illik smeta xərci Xərclənib
Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsi üzrə 7869224 7407216.45

 

Ali Məhkəmənin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat

 

İşin növləri 2016-cı ildən keçən işlər (qalıq) 2017-cı ildə daxil olan işlər 2017-ci cəmi işlər 2017-ci ildə baxılmış işlərin yekunu 2018-ci ilə keçən işlər
Cinayət işləri 582 1878 2460 1988 472
Hərbi işlər 32 110 142 112 30
Mülki işlər 1256 9080 10336 9178 1158
İnzibati işlər 556 2110 2666 2274 392
İqtisadi işlər 76 534 610 527 83