Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Ali Məhkəmənin Plenumu olmuşdur 12.07.2019
  •     12 iyul 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin növbəti Plenumu keçirilmiuşdir.

         Plenumda konkret işlərə baxılmış, Ali Məhkəmənin 2019-cu ilin II yarısına dair iş planı təsdiq edilmişdir.

  • 12.07.2019

<<  Geri qayıt