Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

Ali Məhkəmənin Plenumu 30.09.2014
  •       30 sentyabr 2014-cü ildə Ramiz Rzayevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin növbəti Plenumu olmuşdur.

          Ali Məhkəmənin sərdi Plenum iclasını açaraq bildirmişdir ki, cari ildə ölkəmizdə bütün sahələri əhatə edən inkişaf məhkəmə-hüquq sahəsində də davam etdirilmişdir. Ali Məhkəmənin sədri qanunun aliliyinin və məhkəmə hakimiyyətində şəffaflığın təmin olunması, insan hüquq və əsas azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində məhkəmələrin qarşısında duran vəzifələrdən danışmışdır.

          Plenumda konkret mülki işlərə baxılmışdır.

          Plenum müzakirə olunan məsələlər və baxılmış işlər barədə müvafiq qərarlar qəbul edilmişdir.

  • 30.09.2014

<<  Geri qayıt