Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HAKİMLƏRİNƏ, ƏDLİYYƏ ORQANLARININ ƏMƏKDAŞLARINA VƏ MƏHKƏMƏ-HÜQUQ ŞURASININ ÜZVLƏRİNƏ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR HÜQUQŞÜNASI” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
 • Məhkəmə və ədliyyə orqanlarında uzun müddət işlədiklərinə, məhkəmə-hüquq islahatlarının, ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsi üzrə səmərəli fəaliyyətlərinə və Məhkəmə-Hüquq Şurasının işinə əhəmiyyətli töhfələrinə görə aşağıdakı şəxslərə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar hüquqşünası” fəxri adı verilsin:
   
  Cəfərov Azər Məmməd oğlu -Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Təşkilat-nəzarət baş idarəsinin rəisi, Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü
   
  Hidayev Şahmurad Əzizağa oğlu -Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimi
   
  Məmmədov Fikrət Fərrux oğlu - Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri, Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri
   
  Məmmədov Qail Fazil oğlu - Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi
   
  Məmmədova Şəlalə Ağakərim qızı - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin Mülki İşlər üzrə Məhkəmə Kollegiyasının sədri, Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü
   
  Rzayev Ramiz Yaqub oğlu - Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin sədri, Məhkəmə-Hüquq Şurasının üzvü
   
   
  İlham Əliyev,
  Azərbaycan Respublikasının Prezidenti/
  Bakı şəhəri, 21 noyabr 2008-ci il.

<<  Geri qayıt